My Road Yotsugi Shopping Street x “Captain Tsubasa” Collaboration Towel

We sell original goods (2 types of towels) in collaboration with "Captain Tsubasa" at Mylord Yotsugi Shopping Street.


Captain Tsubasa Nine Towel

Captain wing support towel

Selling price

1,000 yen per sheet (excluding tax)

Sales store

Mylod Yotsugi Shopping Street 16 stores below

 • Chiyodaya (1-13-10 Yotsugi)
 • Oumiya Hotel (1-11-8 Yotsugi)
 • Yasuda Watch Shop (1-11-8 Yotsugi)
 • Fashion House Ribe (1-19-1 Yotsugi)
 • Soba Kisai Matsunoya (Yoshigi 1-29-14)
 • Joint Stock Company Yotsugi Food Store Amimasa (1-29-13 Yotsugi)
 • Miyakozuke Suzuyoshi (1-30-2 Yotsugi)
 • Murata Cleaning Shokai Co., Ltd. (2-8-8 Yotsugi)
 • Kato Shoten Co., Ltd. (4-1-20 Yotsugi)
 • Ozone pharmacy (1-2-1-5 Yotsugi)
 • Yotsugi Yabu (2-19-13 Yotsugi)
 • Marusa Sakamoto Shoten Co., Ltd. (1-33-8 Yotsugi)
 • Kobayashi Kimono Store (2-7-13 Yotsugi)
 • Bread made by Nagaraku Co., Ltd. (2-7-12 Yotsugi)
 • Okonomiyaki Kikusui (2-8-3 Yotsugi)
 • Ando Shoe Store (1-42-3 Yotsugi)

Contact us

Myroad Yotsugi Shopping District Promotion Association
Koide (Phone: 03-3691-6173)